Bijlagen

Bijlage kostendekkendheid Tarieven en Leges

In dit onderdeel wordt de kostendekkendheid van de leges afvalstoffenheffing en rioolheffing uiteengezet.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 13:13:41 met de export van 06/10/2024 12:57:38