Algemeen

Samenstelling Bestuur

Samenstelling gemeenteraad

Samenstelling college van B en W

Stand per 31 december 2023

Stand per 31 december 2023

Zetelverdeling:
9   GroenLinks
8   D66

Burgemeester Sharon Dijksma
Portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, Ombudszaken en Burgerzaken, Internationale Zaken en Regionale Samenwerking.

5   VVD
4   PvdA
3   CDA
3   Partij voor de Dieren
3   Volt
1   Student & Starter
2   ChristenUnie
1   Denk
1   BIJ1
1   EenUtrecht
1   Stadsbelang
1   PVV
1   Utrecht Solidair
1   Horizon

Wethouder Lot van Hooijdonk (Eerste locoburgemeester) (GroenLinks)
Portefeuille: Energie en Klimaat, Mobiliteit, Ruimtelijke projecten: Lunetten- Koningsweg en Overvecht.
Wijkwethouder: Zuid en Vleuten-de Meern.
Wethouder Eelco Eerenberg (D66)
Portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Onderwijs (inclusief onderwijshuisvesting, bibliotheek), Volksgezondheid, Drugs, Sekswerk, Ruimtelijke projecten ZuidKant: Groot Merwede (inclusief Merwedekanaalzone, Stationsgebied, Westraven, A12-zone), Rijnenburg.
Wijkwethouder: Leidsche Rijn.
Wethouder Dennis de Vries (PvdA)
Portefeuille: Wonen en Volkshuisvesting, Jeugd en Jeugdzorg, Wijk- en Buurtaanpak, mbo, Vastgoed.
Wijkwethouder: Zuidwest en Noordwest
Wethouder Eva Oosters (Student & Starter)
Portefeuille: Cultuur, Evenementen, Sport, Participatie, Milieu en Emissieloos vervoer.
Wijkwethouder: Binnenstad en Oost.

Wethouder Rachel Streefland (ChristenUnie)
Portefeuille: Asiel en Integratie, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, Samen voor Overvecht, Erfgoed (inclusief werven), Personeel en Organisatie.  
Wijkwethouder: Overvecht.

Wethouder Linda Voortman (GroenLinks)
Portefeuille: Werk en Inkomen, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Welzijn, Diversiteit en Inclusie, Grondzaken, Groen, Dierenwelzijn, Publieksdienstverlening.
Wijkwethouder: West.

Wethouder Susanne Schilderman (D66)
Portefeuille: Financiën (inclusief Belastingen, Control, Subsidies), Economische Zaken, Circulaire Economie, Openbare ruimte, Markt en Havens, Ruimtelijke projecten: Utrechts Science Park.
Wijkwethouder: Noordoost.

Gemeentesecretaris Michiel Ruis (gemeentesecretaris)
Adviseur college van B en W en Algemeen directeur ambtelijke organisatie.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 13:13:41 met de export van 06/10/2024 12:57:38