Algemeen

Kerncijfers gemeente Utrecht

Per einde kalenderjaar

2021

2022

2023

Sociale structuur

Aantal inwoners

361.742

367.984

374.374

Waarvan percentage 0-29 jaar

43

43

43

Waarvan percentage 30-64 jaar

46

46

46

Waarvan percentage 65+ jaar

11

11

11

Aantal banen/werkzame personen [#1]

288.230

301.700

317.470

Fysieke structuur

Oppervlakte land in hectare [#2]

9.377

9.377

9.377

Bevolking per vierkante kilometer land

3.858

3.924

3.992

Woningen per vierkante kilometer land

1.732

1.764

1.782

Aantal woningen [#3]

162.450

165.399

167.123

Waarvan % koopwoningen [#4]

45,3

44,3

44,1

Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen / bewoonde woningen) [#5]

2,3

2,3

2,3

Financiële structuur
(bedragen zijn in miljoenen euro’s)

Rekening

Totaal lasten

1.561

1.755

1.888

Algemene Uitkering Gemeentefonds

838

970

967

Totaal reserves

798

796

777

Totaal voorzieningen [#6]

63

71

73

[1] Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Het aantal banen is uitgedrukt in het aantal fulltime en parttime werkzame personen, inclusief uitzendkrachten, bij bedrijven en instellingen. Cijfers van voorgaande jaren worden jaarlijks bijgesteld.
[2] Bron: CBS Statline
[3] Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
[4] Bron: BghU en BAG. In de eigendomgegevens van eind 202 3 is 4 4 , 1 % koopwoning en 5 4 , 5 % huurwoning; van de overige 1, 4 % is de eigendomssituatie onbekend. Het % koopwoning van eind 202 3 is nog onbekend.
[5] Bron: BAG en BRP. Het cijfer geeft de gemiddelde woningbezetting van bewoonde woningen en wooneenheden die onder de woningtelling vallen.
[6] Bron: Voorzieningen passivazijde.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 13:13:41 met de export van 06/10/2024 12:57:38