Jaarrekening

Reserves

Voor  meer informatie, zie de Nota Reserves (2019) voor uitleg van de spelregels voor het instellen, muteren en opheffen van een reserve.

x € 1.000

Stand
31-12-2022

B&D
voorstellen 2022

Saldo
1-1-2023

Toevoeging
2023

Onttrekking
2023

Saldo
31-12-2023

a

b

c=a+b

d

e

f=c+d-e

Algemene dekkingsreserve

85.428

40.871

126.299

72.044

145.792

52.552

Algemene Reserve

67.745

-10.138

57.607

7.059

7.002

57.664

Totaal Algemene reserve

153.173

30.733

183.906

79.103

152.794

110.216

Bewoners en Bestuur

887

150

1.037

0

0

1.037

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

231.012

2.543

233.555

27.095

29.613

231.037

Duurzaamheid

18.941

0

18.941

4.070

185

22.826

Bereikbaarheid

29.970

-1.918

28.052

24.762

6.304

46.510

Openbare ruimte en groen

14.195

2.370

16.565

2.408

7.166

11.807

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

4.226

0

4.226

1.400

0

5.626

Werk en Inkomen

1.897

0

1.897

4.829

1.022

5.704

Onderwijs

19.667

-1.018

18.649

754

0

19.403

Ondersteuning op maat

5.007

-1.016

3.991

0

1.741

2.250

Veiligheid

143

0

143

0

0

143

Cultuur

2.161

0

2.161

1.253

0

3.414

Samenleven en Sport

5.315

1.500

6.815

5.300

0

12.115

Utrechts Vastgoed

11.287

55

11.342

4.262

1.186

14.418

Algemene Middelen

13.024

0

13.024

3.233

11.417

4.840

Overhead

7.381

4.210

11.591

2.158

3.842

9.907

Vaste activa

278.163

-3.088

275.075

10.306

9.841

275.540

Totaal Bestemmingsreserves

643.276

3.788

647.064

91.830

72.317

666.577

Totaal reserves per programma

796.449

34.521

830.970

170.933

225.111

776.793

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 13:13:41 met de export van 06/10/2024 12:57:38