Programma's

Veiligheid

Veiligheid

Portefeuillehouder(s):

Sharon Dijksma

Ambitie:

Utrecht veilige en leefbare stad: het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid van de stad.

Dat doen we door het tegengaan van de ontwrichtende effecten van (drugsgerelateerde) criminaliteit. We maken Utrecht meer bewust, weerbaar en veerkrachtig tegen digitale criminaliteit en cybercrises. De intensieve samenwerking met partners zorgt ervoor dat alle Utrechtse wijken en buurten veilig zijn. We geven ruim baan aan vrijheid van meningsuiting en faciliteren het groeiend aantal demonstraties. Negatieve gevolgen van maatschappelijke onrust worden tijdig onderkend en bij openbare ordeverstoring wordt adequaat ingegrepen. De samenleving verandert, normen veranderen mee; Utrecht reageert adequaat op deze veranderingen, onder andere met haar aanpak op straatintimidatie en integrale persoonsgerichte aanpakken.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 13:13:41 met de export van 06/10/2024 12:57:38