Programma's

Veiligheid

Subsidies

x € 1.000

Doelstelling

Omschrijving

Begroting
2023

Realisatie
2023

Verschil

Doelstelling 1: Veiligheidsniveau 2018 tenminste behouden

Hulpverlening bij ongevallen en rampen

Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen

216

209

7

Jongerenwerk en veiligheid

Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief

4.084

4.230

-146

Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid

Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid

481

1.023

-542

Samen voor Overvecht (Veiligheid)

Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen

250

153

97

Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid)  (subsidietender Jeugd

Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling

1.387

1.505

-118

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen  (PKVW) bestaande woningen

75

50

25

Preventiekosten bedrijfsovervallen

Tegemoetkoming in de kosten voor ondernemers, die slachtoffer zijn geworden van een overval op hun bedrijf en die beschermingsmaatregelen willen nemen ter voorkoming van een nieuwe overval.

20

0

20

Totaal doelstelling 1

6.513

7.170

-657

Totaal Veiligheid

6.513

7.170

-657

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53