Programma's

Veiligheid

Beleidsnota's

Beleidsdocument

Vastgesteld

Toelichting

Veiligheidsagenda 2023-2026

16-5-2023

Meerjarig veiligheidsplan (integraal veiligheidsplan (IVP)) met daarin de vier prioriteiten: veiliger wijken,
tegengaan excessen door maatschappelijke onrust, tegengaan ontwrichtende
effecten van drugsgerelateerde criminaliteit en vergroten digitale veiligheid en
online weerbaarheid

Nota Grenzen Stellen Perspectief Bieden
(link naar raadsbrief 29 juni 2022)

23-12-2021

Een meerjarige aanpak om de veiligheid en leefbaarheid in de stad te vergroten door het tegengaan van de ontwrichtende effecten van drugscriminaliteit en ondermijning.

Handhavingsprogramma 2023

13-12-2022

Jaarlijks programma over de taken van toezicht en handhaving voor het komende jaar en de veranderingen die zich hierin voordoen. Hierin staan de werkzaamheden voor VTH, verdeeld over domeinen waaronder domeinen die bijdragen aan programma Veilige Stad.

Raadsbrief Aanpak straatintimidatie Utrecht

14-12-2021

Meerjarige integrale aanpak om het ongewenst en grensoverschrijdende gedrag op straat aan te pakken.

Programma Detentie en Terugkee r

30-03-2021

Dit betreft het programma Detentie & Terugkeer waarin partijen gezamenlijk beter in staat worden gesteld om achterliggende problematiek bij gedetineerden aan te pakken en daarmee het risico op recidive terug te dringen.

Cameratoezicht openbare orde

16-5-2023

Beleidskader waarin doel, criteria en werkwijze van vast en flexibel cameratoezicht is vastgesteld.

Beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht 2020-2023

8-7-2019

Strategisch beleidskader voor de veiligheidsregio Utrecht ten aanzien van het uitvoeren van taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en crises, uitvoeren van brandweerzorg (bestrijding en preventie) en uitvoeren van geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR).

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53