Programma's

Veiligheid

Op 16 mei 2023 heeft de raad de Veiligheidsagenda 2023-2026 (het Integraal Veiligheidsplan) vastgesteld. Hierin zijn vier prioriteiten van het Utrechts veiligheidsbeleid vastgesteld: 1. Veiliger wijken, 2. Tegengaan van excessen door maatschappelijke onrust, 3. Tegengaan ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit en 4. Vergroten digitale veiligheid en online weerbaarheid.
In de Voortgangsrapportage Veiligheidsagenda over 2023 naar rapportage invoegen als deze is gepubliceerd in april 2024] leest u een uitgebreider beeld van wat in 2023 is bereikt en wat daarvoor is gedaan. De rapportage is opgesteld aan de hand van de methode “Rijker Verantwoorden”, waarbij we niet alleen cijfers maar ook verhalen en ervaringen uit de praktijk gebruiken om te laten zien wat is gedaan met welk effect.

Daarnaast biedt het Handhavingsverslag 2023 een uitgebreider beeld van de inzet van onze handhavers en inspecteurs voor de leefbaarheid en veiligheid.

 • Veilige wijken:
  • In 2023 is er o.a. met zorg- en veiligheidspartners veel capaciteit ingezet op complexe overlastproblematiek waar geen snelle ‘oplossing’ voor handen is. De overlast voor omwoners/bezoekers/ondernemers is verminderd. Deze aanpak vergt extra (schaarse) inzet door de politie en gemeente waardoor deze inzet ten koste gaat van andere veiligheidsproblematiek in de stad.
  • In 2023 zijn ruim 8.500 bewonersmeldingen afgehandeld en daardoor verminderde de overlast en impact op de leefomgeving van deze bewoners (denk o.a. aan jongerenoverlast, drugsoverlast, burenoverlast, straatintimidatie).
  • Samen met onze partners herijkten we het Uitvoeringsprogramma Utrecht Zijn We Samen waarmee de aanpak tegen schadelijke polarisatie, radicalisering en extremisme is uitgebreid naar alle vormen van extremisme, schadelijke polarisatie en daarin niet te vergeten de invloed van de online wereld.
  • Het demonstratierecht is van groot belang voor de stad. We hebben de drempel om een demonstratie te organiseren en te melden verder verlaagd.
  • We zijn nog beter voorbereid op grootschalige crises en rampen, door onder andere onze deelname aan de grootschalige multidisciplinaire oefening Explosive Lion .
 • Het stellen van grenzen en het bieden van perspectief om de ontwrichtende effecten van (drugsgerelateerde) criminaliteit tegen te gaan:
  Met de Voortgangsrapportage 2023 nota 'Grenzen stellen, perspectief bieden’
  is op uw verzoek een tussenrapportage opgesteld. Zo hebben we onder andere maatregelen ingezet om criminaliteit te voorkomen, doorgroei in de criminaliteit te voorkomen en is een start gemaakt met de aanpak van plofkrakerproblematiek in Utrecht.
 • Een veiliger digitale stad: we hebben bij bewoners, ondernemers en organisaties meer bewustwording gecreëerd over de gevaren van cybercriminaliteit en/of de uitval van digitale middelen. Daarnaast hebben we het Uitvoeringsprogramma Vergroten digitale veiligheid opgesteld waarmee we verder werken aan een duurzame, lokale en bestuurlijke aanpak om de digitale weerbaarheid te vergroten en als samenleving beter bestand te zijn tegen cyberincidenten.
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53