Programma's

Economie & Werkgelegenheid voor iedereen

Economie & Werkgelegenheid voor iedereen

Portefeuillehouder(s):

Susanne Schilderman

Ambitie:

Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad.

Werk verandert, mede door toenemende digitalisering. Dit vraagt andere kennis en vaardigheden van onze beroepsbevolking. Er zijn structurele tekorten in beroepen die essentieel zijn voor de gezonde groei van onze stad. Bovendien vinden we het belangrijk dat in deze groeiende stad alle inwoners kunnen wonen, werken én recreëren. Hiervoor zijn extra banen nodig, als onderdeel van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Een onderscheidend economisch profiel kan en moet Utrecht helpen om de benodigde investeringen aan te trekken. Alleen dan kunnen we succesvol werken aan de energietransitie, circulaire economie, digitalisering, toegang tot zorg en een gezonde woning- en arbeidsmarkt. Hierover rapporteren we jaarlijks in de Actieagenda Utrechtse economie.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 13:13:41 met de export van 06/10/2024 12:57:38