Programma's

Werk en Inkomen

Werk en Inkomen

Portefeuillehouder(s):

Linda Voortman

Ambitie:

Alle Utrechters hebben financiële bestaanszekerheid en kunnen meedoen in de samenleving.

In 2023 hadden we te maken met de energiecrisis en koopkrachtcrisis die, net als de eerdere coronacrisis, veel vroegen van onze inzet en flexibiliteit binnen het programma Werk en Inkomen. Aan duizenden inwoners hebben we een energietoeslag verstrekt en we hebben de gevolgen van de koopkrachtcrisis voor met name gezinnen met kinderen verzacht door onder andere het verstrekken van kledingpassen en het verhogen van het U-pastegoed voor kinderen van twaalf tot achttien jaar.
Het bijstandsbestand is in 2023 met 1,4% gestegen. We zien dat het aandeel personen in het bestand van wie de arbeidsmarkt op afstand staat groeit, waardoor de uitstroom naar werk sterk achterblijft.
We hebben in 2023 gewerkt aan nieuw beleid op het gebied van financiële bestaanszekerheid en werk en re-integratie. Deze beleidsnota’s hebben we begin 2024 aangeboden aan de raad voor besluitvorming.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 13:13:41 met de export van 06/10/2024 12:57:38