Paragrafen

Lokale heffingen

Deze paragraaf bevat onze verantwoording over de lokale heffingen in 2023. Bij lokale heffingen onderscheiden we belastingen en retributies. Het kwijtscheldingsbeleid is ook onderdeel van deze paragraaf.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 13:13:41 met de export van 06/10/2024 12:57:38