Bijlagen

Subsidieverantwoording per ontvanger

Inleiding

De subsidieverantwoording per ontvanger wordt op alfabetische volgorde weergegeven. Bedragen x € 1.000.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 13:13:41 met de export van 06/10/2024 12:57:38