Jaarrekening

Herleiding EMU-saldo uit balans

 

x € 1.000

Stand per
31-12-2022

Stand per 31-12-2023

Relevante mutatie (toename) voor EMU-saldo

 Berekening EMU-saldo

Activa

Vaste activa

 • (im) Materiële vaste activa

1.828.998

1.937.250

 • Financiële vaste activa:
  • Kapitaalverstrekkingen

13.228

13.180

-48

  • Leningen

26.035

28.988

2.953

  • Uitzettingen > 1 jaar

207

207

0

Totaal Vaste Activa

1.868.468

1.979.625

Vlottende activa

 • Voorraden

80.549

114.161

 • Uitzettingen <1 jaar

144.040

157.019

12.979

 • Liquide middelen

21.152

5.073

-16.079

 • Overlopende activa

61.282

87.070

25.788

Totaal Vlottende Activa

307.023

363.323

Totaal Activa

2.175.491

2.342.948

25.593

Toename relevante activa (A)

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

830.971

759.373

Voorzieningen

71.345

73.257

Vaste schuld

846.343

1.035.490

189.147

Totaal Vaste Passiva

1.748.659

1.868.120

Vlottende passiva

Vlottende schuld

138.053

59.189

-78.864

Overlopende passiva

288.779

415.639

126.860

Totaal Vlottende Passiva

426.832

474.828

Totaal Passiva

2.175.491

2.342.948

237.143

Toename relevante passiva (B)

EMU-saldo

-211.550

(A)-(B)

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 13:13:41 met de export van 06/10/2024 12:57:38