Programma's

Overhead

Overhead

Portefeuillehouder(s):

Susanne Schilderman en Rachel Streefland

Ambitie:

Een lichte, betrouwbare en wendbare bedrijfsvoering, die qua omvang en werkzaamheden meebeweegt met onze gemeentelijke organisatie.

In het programma Overhead zijn de kosten opgenomen die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De kosten zijn onder te verdelen in concernoverhead, decentrale overhead (Overhead overig) en verbeterprogramma’s op het gebied van bedrijfsvoering.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 13:13:41 met de export van 06/10/2024 12:57:38