Programma's

Openbare ruimte en groen

Openbare ruimte en groen

Portefeuillehouder(s):

Linda Voortman, Susanne Schilderman en Rachel Streefland

Ambitie:

In de groeiende stad is de openbare ruimte steeds belangrijker als huiskamer voor alle Utrechters. Een openbare ruimte die we goed inrichten en beheren en waarin inwoners kunnen bewegen, recreëren en elkaar ontmoeten.

Een leefomgeving die bijdraagt aan een gezond stedelijk leven voor mens en dier, nu en in de toekomst. Door de verdichting van de stad, het intensievere gebruik en de klimaatverandering, neemt de druk op de openbare ruimte toe. We spelen daarop in via ontwikkelend beheer, de uitvoering van de groene schaalsprong en het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte. Daarbij zorgen we voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater, het vasthouden van zo veel mogelijk regenwater en afvoer van het afval- en hemelwater, voor biodiversiteit en dierenwelzijn. Ook houden we de stad schoon. Onze materialen kopen we waar mogelijk duurzaam in. We streven naar minder afval en zamelen het zo in dat het zoveel mogelijk hergebruikt kan worden. Dat doen we samen met de inwoners van Utrecht.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 13:13:41 met de export van 06/10/2024 12:57:38