Programma's

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Portefeuillehouder(s):

Susanne Schilderman

Ambitie:

We streven naar een correcte aangifte Vennootschapsbelasting en dragen zorg voor een tijdige betaling van de belasting.

Gemeente Utrecht is belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting (Vpb) en betaalt belasting over de winst uit bedrijfsafval en over de inkomsten uit reclameconcessies.
Met betrekking tot de reclame-inkomsten is de gemeente Utrecht van mening dat de aanslag zoals de Belastingdienst deze heeft opgelegd niet correct is. Er is geen sprake van een te belasten winst en als men daar toch aan toe zou komen, zou de winst op een andere wijze en tot een lager bedrag moeten worden berekend dan de Belastingdienst voorstaat. Om deze reden hebben wij tegen de aanslagen vanaf 2016 bezwaar ingediend en tegen de uitspraak op het bezwaar zijn we in beroep gegaan. Het beroep heeft op 2 november 2023 plaatsgevonden. Rechtbank Gelderland heeft in zijn uitspraak van 25 januari 2024 het beroep van de gemeente afgewezen. Overigens procederen ook andere gemeenten in vergelijkbare zaken. Tot nu toe zijn de uitspraken in het nadeel van de gemeenten. Diverse gemeenten zijn nu al iets verder in de (hoger) beroep procedure. De gemeente Utrecht beraadt zich momenteel op de mogelijkheid om pro forma hoger beroep bij Hof Arnhem-Leeuwarden in te stellen en om het Gerechtshof te verzoeken om de behandeling van de zaak aan te houden tot het moment dat de Hoge Raad in de zaken van de andere gemeenten een oordeel heeft gegeven. 

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 13:13:41 met de export van 06/10/2024 12:57:38