Op deze website vindt u de Jaarstukken 2023 van de Gemeente Utrecht.

Met de jaarstukken legt het college van Burgemeester en Wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Wij laten zien wat we in 2023 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost.

Onder het kopje 'Algemeen ' vindt u een leeswijzer die u helpt om uw weg te vinden op deze site.

De Jaarstukken 2023 bestaan uit:

  •  

Het Jaarverslag:

Programma's

Dit is de inhoudelijke verantwoording. We geven een terugblik op 2023: wat is er bereikt? en wat hebben we daarvoor gedaan?

Paragrafen

Dit zijn onderwerpen die twee of meer programma's raken

  •  

Jaarrekening

Dit is de financiële verantwoording, of het huishoudboekje van de Gemeente Utrecht. Hoe staat de gemeente er financieel voor? Waar gaven we het geld aan uit en waar kwam het geld vandaan?

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53