Jaarrekening

Voorzieningen

Stand en verloop voorzieningen

x€1.000

Per programma

Stand
1-1-2023

Toevoeging 2023

Onttrekking 2023

Vrijval 2023

Stand
31-12-2023

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed

1.967

5.515

6.860

622

Onderwijs

1.198

679

518

Voorziening uit hoofde van verplichtingen

3.164

5.515

7.539

1.140

Bewoners en Bestuur

4.200

330

3.870

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed

762

762

Openbare ruimte en Groen

905

15

687

232

Algemene Middelen

4.800

4.800

Overhead

961

1.125

2.086

Risicovoorzieningen

11.628

1.140

1.017

0

11.750

Bereikbaarheid

1.259

344

341

1.262

Openbare ruimte en Groen

4.535

13.979

16.980

1.534

Samenleven en Sport

2.973

2.211

1.799

3.385

Utrecht Vastgoed

4.617

9.658

6.934

7.341

Overhead

42

1

41

Egalisatievoorzieningen

13.426

26.192

26.055

0

13.562

Openbare ruimte en Groen

18.276

19.726

12.508

25.494

Investeringen ontvangen via heffing

18.276

19.726

12.508

0

25.494

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed

23.739

22

3.977

19.783

Duurzaamheid

128

128

Bereikbaarheid

97

10

87

Openbare ruimte en Groen

887

445

19

1.313

Derden ontvangen bestemming bedragen

24.851

467

4.006

0

21.311

Voorzieningen naar Programma 2023

71.345

53.037

51.125

0

73.257

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 13:13:41 met de export van 06/10/2024 12:57:38