Programma's

Onderwijs

Onderwijs

Portefeuillehouder(s):

Eelco Eerenberg en Dennis de Vries

Ambitie:

Kinderen en jongeren voorbereiden op een voor hen waardevolle plek in de steeds veranderende samenleving.

Alle kinderen in de stad hebben recht op de toekomst waar ze van dromen. De beste plek om dat voor elkaar te krijgen is het onderwijs. Samen met onze partners spreken we het talent in ieder kind en jongere aan, werken we aan een sterke sociale basis en voeren we de dialoog over hoe we alle kinderen en jongeren waarderen om wie zij zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen in Utrecht mee kan en mag doen en zich kan ontwikkelen. We weten dat dit voor de één lastiger is dan voor een ander. We zien hier ook verschillen tussen wijken en buurten in de stad. Samen met bewoners, partners, bedrijven en het rijk werken we aan gelijke kansen en dit doen we door ongelijk te investeren. Inclusiever onderwijs is het fundament voor een inclusievere samenleving. 

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 13:13:41 met de export van 06/10/2024 12:57:38