Programma's

Onderwijs

Effect Indicatoren

Tekstveld voor verdere toelichting

Gemiddeld bereik VE: Sinds 2022 gebruiken we de monitor VE voor het bepalen van de doelgroep en het bereik. Dit is een nieuw instrument. In 2022 is 74% opgenomen maar achteraf blijkt dat dit eerder rond de 70% was. Dit komt door administratieve fouten in de opstartfase. We hebben dit getal nu aangepast.
Aantal beschikbare Voorschoolse Educatie plaatsen: Deze kengetallen zijn niet meer in overeenstemming met de VE-monitor die we als meetinstrument gebruiken. We willen de indicator bij de PB 2025 aan gaan passen zodat dit wel weer met elkaar klopt. We kunnen daarom nu geen betrouwbare cijfers leveren.
Aantal wijken PO : We gaan uit van 112,5%: 12,5% meer gebouwcapaciteit dan werkelijk gebruik. De wijk Noordoost voldoet niet aan deze norm. De wijk Noordoost kent een hoge dichtheid en biedt weinig mogelijkheden tot uitbreiding van de scholen in de wijk. 
Schooldaken met zonnepanelen : Momenteel is grofweg een derde van de schooldaken benut voor zonnepanelen. Zonnepanelen spelen de komende jaren een belangrijke rol bij het behalen van de duurzaamheidsnormen in het Bouwbesluit en het bouwen van energieneutrale schoolgebouwen. De komende jaren neemt het aantal benutte schooldaken toe tot ongeveer de helft. 
Aantal wijken VO : Voor de hele stad geldt dat er structureel te weinig capaciteit voor het voortgezet onderwijs beschikbaar is. Door de oplevering van Academie Tien is in 2023 capaciteit toegevoegd. 
Schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting : De inzet van de gemeente is gefocust op renovatie- en nieuwbouwprojecten. Gedurende de looptijd van het MPOHV hebben we te maken gekregen met netcongestie, waardoor het aantal schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting minder snel toeneemt dan verwacht. Momenteel is ruim een derde van alle schoolgebouwen losgekoppeld van het aardgasnetwerk. In Q1- 2024 zorgen we voor een update van de gegevens. 

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53