Programma's

Onderwijs

 De gemeente streeft naar een passende school voor ieder kind, vlakbij huis. 
Een passende school is een schoolgebouw dat voldoet aan het geldende Bouwbesluit en voldoende omvang heeft. De benodigde omvang van het schoolgebouw wordt bepaald op basis van de Verordening huisvesting scholen. Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak van de gemeente, die we in Utrecht op basis van de vorig jaar vastgestelde verordening uitvoeren. 

  •  We zorgen voor een goed en volledig aanbod in de stad. Dit heeft geresulteerd in zeven nieuwe en gerenoveerde basisscholen, twee nieuwe en gerenoveerde voortgezet onderwijsscholen, twee voorzieningen voor bewegingsonderwijs en zeven groenere schoolpleinen.    

Moderne en toekomstbestendige schoolgebouwen. 
Een modern schoolgebouw is geschikt om het onderwijs te geven dat een school wil geven op basis van haar visie en onderwijsconcept. Een toekomstbestendig en duurzaam schoolgebouw is bovendien de komende jaren meervoudig inzetbaar, voor de oorspronkelijk bedoelde school en eventueel ook andere scholen of gebruikers. 

  • Door de stijging van de bouwkosten, het energievraagstuk, de verduurzamingsopgave en de beperkte binnenstedelijke ruimte blijven we als stad zoeken naar maatwerk en innovatie bij de realisatie van moderne, toekomstbestendige schoolgebouwen.
  • In 2023 zijn de volgende projecten opgeleverd: 

School 

Straat 

Type project 

Jenaplanschool De Brug 

Laan van Nieuw-Guinea 

Renovatie 

De Boemerang  

Amandelstraat  

Nieuwbouw 

IKC Leeuwesteyn 

Tweede Muntmeesterslaan 

Nieuwbouw 

OBS Vleuterweide 

Passiebloemweg 

Nieuwbouw 

International School Utrecht 

Marinus van Tyruslaan 

Tijdelijke huisvesting 

Academie 10 

Philipsguldenhof  

Nieuwbouw 

Sportcampus LRC 

Maartvlinder 

Nieuwbouw 

Montessorischool Arcade 

Pauwoogvlinder 

Renovatie 

Globecollege (Sporthal) 

Bontekoelaan 

Nieuwbouw 

Onder de Bogen (2) 

Madridstraat 

Nieuwbouw 

Al Amana (PO) 

Overvecht 

Tijdelijke huisvesting 

Uitbreiden van Utrechtse kindcentra 
Met het Uitvoeringsplan Utrechtse kindcentra kan de gemeente de huisvesting hiervan realiseren. In de Utrechtse kindcentra huisvest de gemeente een school en andere voorzieningen die bijdragen aan de optimale ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 18 jaar en leveren we een belangrijke bijdrage aan onder meer soepele overgangen.  

  • Met de nieuwbouw van Kindcentrum Leeuwesteyn is een nieuw Utrechts Kindcentrum opgeleverd. Daarnaast is MFA het Zand gerenoveerd en daarbij is een kinderdagverblijf als onderdeel hiervan opgeleverd.  
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53