Programma's

Onderwijs

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving. 

  • Alle basisscholen nemen deel aan een centrale aanmeldprocedure voor de basisschool.
  •  Met voorlichtingsfilms in zes talen over de aanmeldprocedure vergroten we het bereik onder minder taal- of digivaardige ouders. Ruim 90% van de ouders meldt hun kind op tijd aan en maakt zo gebruik van de voorrangsregels.
  • Binnen de regiodeal Overvecht is het voortgezet onderwijs actief gaan deelnemen aan het programma Leerpracht om leraren te begeleiden en te behouden. Vier basisscholen in Overvecht zijn Familieschool, waarmee er een gebouwd is aan een sterke community met de ouders.
  •  Een nieuw plan van aanpak personeelstekort in het onderwijs is opgesteld. Schoolbesturen investeren extra in het opleiden en begeleiden van startende leraren en opleidingen investeren extra in het aantrekkelijker maken van de opleidingen en een betere aansluiting op de onderwijspraktijk.
  • Er zijn afspraken gemaakt met bedrijven en instellingen over gelijkwaardige deelname van MBO-studenten en over stageplaatsen voor MBO-studenten. 

Doelstelling 2: Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen, die voldoende passend en duurzaam is. 

  •  We hebben in 2023 subsidie gegeven voor groene schoolpleinen aan twaalf scholen.
  •  We zijn bezig met de voorbereidingen van de bouwplannen voor UK’s in Cartesius, Groenewoud en Merwedekanaalzone, maar ook in Vleuten-dorp en Tuindorp. 
  • 10-14 onderwijs hebben we mogelijk gemaakt met de bouw van Academie Tien, die we eind 2023 hebben opgeleverd. Maar ook met de komst van Aurelius College bij basisschool De Zonnewereld, waar ruimte voor 10-14-onderwijs wordt ingericht.  

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving. 

  • Niet van toepassing.

Doelstelling 2: Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen, die voldoende passend en duurzaam is 

  • Niet van toepassing. 
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53