Programma's

Werk en Inkomen

Beleidsnota's

Beleidsdocument

Vastgesteld

Toelichting

Kadernota Participatie en Inkomen 2013

2013

De Kadernota Participatie en Inkomen schetst kaders op het terrein van de arbeidsmarkt, werkgelegenheid en inkomen.

Uitvoeringsnota Werken aan Werk 

2014

Nadere uitwerking van Kadernota Participatie en Inkomen. Acties m.n. gericht op; versterken bedrijvigheid, mensen ondersteunen richting werk en successen in het onderwijs.

Actieagenda Banenafspraak

2021

Met de Actieagenda Banenafspraak zetten we extra stappen om zoveel mogelijk kansen te verzilveren voor onze inwoners en voor werkgevers.

Raadsbrief Ontwikkelbaan als Utrechtse invulling Basisbaan

2023

Raadsbrief over hoe het college haar ambitie voor basisbanen invult met ontwikkelbanen bij UW.

Raadsbrief Leidende principes Nota financiële bestaanszekerheid

2023

Raadsbrief met voorgestelde leidende principes die de basis moeten bieden voor de op te stellen beleidsnota financiële bestaanszekerheid.

Raadsbrief Contouren Beleidsnota werk en re-integratie

2023

Raadsbrief met contouren die de basis moeten bieden voor de op te stellen beleidsnota Werk en Re-integratie.

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53