Programma's

Vennootschapsbelasting

Financiën

Toelichting
In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Lasten

Coalitie

I / S

Verschil actueel / realisatie

1. Naam verkorte doelstelling

Afwijking is tot stand gekomen door de betaling van de voorlopige aanslag 2023 en de definitieve aanslag 2021, die wij beide betwisten.

I

-48

Overige lasten

-48

Totaal lasten

-48

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53