Programma's

Veiligheid

Risico's

Belangrijkste bestaande strategische risico's

Risico 1: Toenemende polarisatie leidt tot meer maatschappelijke onrust.

 • Stand van zaken risico:
  • NCTV wijzigde eind 2023 het actuele dreigingsniveau in Nederland van aanzienlijk naar substantieel (dreigingsniveau 4 van 5). Dit betekent dat terroristische aanslagen voorstelbaar zijn en dit leidt mogelijk tot meer maatschappelijke onrust.
 • Stand van zaken maatregel:
  • We prepareren ons op een terroristische aanslag. Daarnaast investeren we met Utrecht Zijn We Samen in de contacten met onze partners en bondgenoten en het voeren van het gesprek, ophalen van signalen en inzetten op de PGA-aanpak.

Risico 2: Afnemende politiecapaciteit hierdoor druk op uitvoering.

 • Stand van zaken risico:
  • Er is nog steeds een groot tekort aan politiecapaciteit, terwijl het aantal incidenten en gebeurtenissen die aandacht en inzet vragen van de politie toeneemt.
 • Stand van zaken maatregel:
  • Binnen de lokale driehoek wordt continue gekeken en keuzes gemaakt waar de schaarse politiecapaciteit op ingezet wordt. Ook bij het Rijk is en wordt aandacht gevraagd voor de schaarse politiecapaciteit.

Risico 3: In de maatschappij is steeds meer sprake van normvervaging of normen die publiekelijk ter discussie worden gesteld. Dit leidt tot meer grensoverschrijdend gedrag of een toename van acties en demonstraties.

 • Stand van zaken risico:
  • Toename aantal en complexiteit van demonstraties, mogelijk gepaard gaande met wanordelijkheden en/of maatschappelijke spanning.
 • Stand van zaken maatregel:
  • Actief faciliteren van demonstraties met inzet dat er tevens ruimte is voor tegengeluid. Begrenzen/optreden enkel indien noodzakelijk.
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53