Programma's

Veiligheid

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

“In de Voortgangsrapportage Veiligheidsagenda over 2023 leest u een uitgebreider beeld van wat in 2023 is bereikt en wat daarvoor is gedaan.”

Doelstelling 1: Het Utrechts veiligheidsniveau is erop gericht het veiligheidsbeleid 2018 tenminste te behouden.

  • Activiteit: Persoonsgerichte aanpak en Top X aanpak binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht voor personen met complexe problemen en veiligheidsrisico’s.  
    Deze activiteit is conform begroting uitgevoerd.
  •  Activiteit: Uitvoering geven aan actieplan ‘Een veiliger digitale stad’.
    In de geest van het
    actieplan en vooruitlopend op het nieuw ontwikkelende Uitvoeringsprogramma Vergroten digitale weerbaarheid is uitvoering gegeven aan maatregelen ter vergroting van digitale veiligheid en weerbaarheid.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Het Utrechts veiligheidsniveau is erop gericht het veiligheidsbeleid 2018 tenminste te behouden.

  • Activiteit: De agenda tegen uitbuiting 2023-2026 is in april 2023 door het college vastgesteld en dient als overkoepelend plan om steeds dichterbij een stad zonder uitbuiting te komen.
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53