Programma's

Veiligheid

Verbonden partijen

x € 1.000

Omschrijving

Doel

Bijdrage gemeente Utrecht

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Uitvoeren van taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en crises, uitvoeren van brandweerzorg (bestrijding en preventie) en uitvoeren van geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR).

30.577

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53