Programma's

Bereikbaarheid

Subsidies

x € 1.000

Doelstelling

Omschrijving

Begroting
2023

Realisatie
2023

Verschil

Doelstelling 1: Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen

Terugdringen van emissies door houtstook

Terugdringen van emissies door houtstook

295

106

189

Uitvoeren maatregelen goederenvervoer

Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer

50

10

40

Totaal doelstelling 1

345

116

229

Totaal Bereikbaarheid

345

116

229

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53