Programma's

Bereikbaarheid

Minder (vaak), buiten de spits en met een actief (lopen of fietsen) en/of met een gedeeld vervoermiddel reizen zorgt voor een gezonde toekomst. Anders reizen is namelijk gezond voor jezelf en je omgeving. Door de weg slim in te richten en technologie in te zetten, kunnen we het verkeer slim sturen en doseren. We zorgen voor voldoende voorzieningen, bijvoorbeeld om je fiets te stallen of om op een P+R over te stappen op ander vervoer. We pakken het fietsstallingstekort in de Binnenstad aan, we maken ruimte voor fietsen stallen in vooroorlogse wijken en realiseren extra stallingscapaciteit bij het Centraal Station. We maken de openbare ruimte aantrekkelijker door minder parkeerplekken voor auto’s op straat en de wegen anders in te richten. Je auto parkeert je aan de rand van de stad of je wijk en je fiets in één van de fietsenstallingen in de buurt. De ruimte die ontstaat, kunnen we zo gebruiken voor groen en lopen, fietsen, verblijven en spelen.

Wat hebben we bereikt in 2023?

  • Voor mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement en Smart Mobility liggen we op schema met de werkzaamheden. We hebben verder invulling gegeven aan het bevorderen van duurzame mobiliteit, het uitwerken van de ambities (uit het Mobiliteitsplan 2040) op het gebied van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM). Daarnaast hebben we pilots voor het spreiden van fietsstromen, intelligente toegang en slim laden -en lossen voorbereid.
  • We liggen op schema met de uitvoering van de activiteiten uit het Plan van Aanpak deelmobiliteit. We zien in 2023 een groei in het aanbod van alle modaliteiten: het aantal deelfietsen steeg van 500 naar 1000, het aantal e-bakfietsen steeg van 106 naar 186 en het aantal deelauto’s steeg van 1172 naar 1194. Alle modaliteiten worden intensiever gebruikt dan voorgaande jaren.
  • We liggen voor op schema met de gestelde doelstellingen voor zowel het aandeel huishoudens dat gebruik maakt van een deelauto, als het aandeel huishoudens dat gebruik maakt van deelmobiliteit.
  • We liggen op schema met de doelstellingen uit de module fietsparkeren om fietsparkeerplekken toe te voegen. In 2023 hebben we afspraken gemaakt met de ontwikkelaar van het jaarbeurspleingebouw voor een fietsenstalling met ongeveer 1.800 fietsparkeerplekken. In de binnenstad zijn we in gesprek over een aantal kansen voor nieuwe fietsenstallingen. En we hebben ontwerpen gemaakt voor extra fietsparkeerplekken op Neude, Oudegracht en Janskerkhof waaronder 64 plekken op autoparkeerplekken aan de Oudegracht die begin 2024 geplaatst worden. Het loket fietsparkeren heeft in 2023 ruim 500 fietsparkeerplekken op meer dan 45 locaties in de stad gerealiseerd. We hebben in Rivierenbuurt, Dichterswijk, Zuilen en Wittevrouwen het tekort aan fietsparkeerplekken onderzocht en zijn gestart met de aanpak van het tekort.
  • We hebben betaald parkeren ingevoerd in 13 gebieden waar de parkeerdruk te hoog was of in wijken waar overlast zou kunnen ontstaan omdat er in de buurt woningbouw wordt ontwikkeld waar geen of weinig parkeervoorzieningen zijn. Het voorstel voor stadsbreed invoeren betaald parkeren is eind oktober naar de raad gestuurd. De raad heeft nog geen besluit genomen.
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53