Programma's

Bereikbaarheid

We streven naar groei van de stad zonder toename van het autogebruik. Door verbetering van het netwerk maken we lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit aantrekkelijker. Daarom werken we aan betere trein- en tram- en busverbindingen en meer en beter toegankelijke (intercity)stations en bushaltes. Een regionaal fietsnetwerk met ruimere fietspaden en meerdere routekeuzes maakt fietsen op langere afstanden prettiger. Daarnaast maken we volop ruimte voor de voetganger door groene ommetjes en een hoofdwandelnetwerk te ontwikkelen dat belangrijke voorzieningen en centrumfuncties makkelijk, toegankelijk en veilig bereikbaar maakt. Ook willen we dat de goederenstroom in de stad efficiënt, schoon en veilig plaatsvindt. We werken daarom aan meer bundeling van het goederenvervoer, om het aantal gereden kilometers in de stad en de uitstoot van de voer- en vaartuigen zo efficiënt en duurzaam mogelijk te houden. Dit zorgt voor schonere lucht, weinig geluidsoverlast en laag energieverbruik. En omdat alles lopend of met de fiets makkelijker bereikbaar is, bewegen we meer.

Wat hebben bereikt in 2023?

  • We lopen voor op schema wat betreft het aandeel inwoners dat afgelopen jaar lopend of met OV naar de binnenstad ging. Voor het aandeel inwoners dat per auto naar de binnenstad ging lopen we op schema; minder inwoners reizen meestal met de auto naar de binnenstad. Dit cijfer is tussen 2021 en 2023 gedaald van 5,4 naar 4,6 procent. Het aandeel inwoners dat per fiets naar de binnenstad ging, lopen we nog iets achter in vergelijking met onze doelstelling.
  • Het Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer 2023-2026 is vastgesteld in het college met daarin 5 actielijnen en 15 maatregelen om goederenvervoer duurzamer en efficiënter te maken.
  • Voor emissieloos vervoer is het aantal publieke laadpunten gestegen van 3.000 naar 3.700 en daarmee ook de beschikbaarheid van laadpunten voor gebruikers.
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53